VOSKOVANÝ NÁBYTEK

Dřevěný voskovaný nábytek zdarma. Nejvyšší kvalita a nejnižší ceny! Přesvědčte se...

AKCE ZKONTROLOVAT!

DŘEVO BEZ SUKŮ

Přední a boční díly jsou zhotoveny z borovicového dřeva bez suků...

AKCE ZKONTROLOVAT!

Kuchyně - konstrukční informace

Projekt kuchni

Jsme spolehlivá firma, která se zabývá projektováním kuchyní do bytů a domů, jako jsou ty Vaše

Všeobecné podmínky prodeje kuchyňského nábytku a vybavení kuchyňskými spotřebiči

Všeobecné podmínky prodeje kuchyňského nábytku a vybavení kuchyňskými spotřebiči jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi zákazníkem a firmou Made of Wood Group Mateusz Surmiak.

Čl. 1. Uzavření kupní smlouvy na kuchyňský nábytek

1. Made of Wood Group Mateusz Surmiak prodává zákazníkům kuchyňský nábytek na základě objednávek zákazníků. Objednávky kuchyňského nábytku v návaznosti na nabídku probíhají na základě vzorků, vystavených v expozičních prostorách, nebo individuálních projektů.

2. Před uzavřením kupní smlouvy na kuchyňský nábytek je uzavřena smlouva o zhotovení projektu kuchyně. V návaznosti na smlouvu o zhotovení projektu kuchyně projektant, po ujednání se zákazníkem, provede měření místnosti kuchyně a připraví její projekt.

3. Projekt kuchyně, zahrnující půdorysný plán místnosti kuchyně a návrh jejího zařízení, je základem objednávky kuchyňského nábytku.

4. V rámci smlouvy o zhotovení projektu kuchyně zákazník uhradí poplatek ve výši 600zł.

5. Při uzavření kupní smlouvy na kuchyňský nábytek firma Made of Wood Group Mateusz Surmiak, na základě zhotoveného projektu, sníží hodnotu kupní smlouvy na kuchyňský nábytek o poplatek uhrazený v rámci smlouvy o zhotovení projektu kuchyně.

6. Uzavření kupní smlouvy na kuchyňský nábytek nabývá platnost podepsáním zákazníkem objednávky kuchyňského nábytku a všeobecných podmínek prodeje kuchyňského nábytku a vybavení kuchyňskými spotřebiči.

7. Podmínkou uzavření kupní smlouvy na kuchyňský nábytek je předchozí provedení platby zákazníkem ve výši 30% hodnoty smlouvy uvedené v objednávce. V objednávce je uváděna hodnota snížena o poplatek v rámci smlouvy o zhotovení projektu kuchyně.

8. V rámci smlouvy o provedení vizualizace zákazník uhradí poplatek ve výši 600zł. Tento poplatek nebude vrácen při uzavření kupní smlouvy na kuchyňský nábytek.

Čl. 2. Uzavření kupní smlouvy na kuchyňské spotřebiče

1. Objednávky na kuchyňské spotřebiče jsou přijímány na základě obchodní nabídky Made of Wood Group Mateusz Surmiak.

2. Uzavření kupní smlouvy na kuchyňské spotřebiče nabývá platnost podepsáním zákazníkem objednávky na kuchyňské spotřebiče a všeobecných podmínek prodeje kuchyňského nábytku a kuchyňských spotřebičů.

3. Podmínkou uzavření kupní smlouvy na kuchyňské spotřebiče je úhrada předplatby zákazníkem ve výši 30% hodnoty smlouvy uvedené v objednávce kuchyňských spotřebičů.

4. Do 7 dnů před dodáním kuchyňských spotřebičů, které jsou předmětem objednávky, je objednatel povinen uhradit zbývající část hodnoty objednávky.

Čl. 3. Ceny

1.Ceny uvedené v objednávkách zahrnují cenu dodání, pokud to bylo uvedeno v objednávkách, přičemž:- v případě objednávky kuchyňských spotřebičů a nábytku je dodání kuchyňských spotřebičů zahrnuto v ceně nábytku.- v případě objednávky kuchyňských spotřebičů a kuchyňského nábytku je montáž zařízení zahrnuta v ceně nábytku.

Hodnota montáže kuchyňských spotřebičů je ve výši 10% hodnoty zařízení dle cen výrobce.

Čl. 4. Dodání

1. Lhůta dodání kuchyňského nábytku a kuchyňských spotřebičů k zákazníkovi je uvedena v objednávce.

2. Dodání nábytku a kuchyňských spotřebičů na místo montáže je prováděno vlastní dopravou firmy. Na zákazníkovo přání může dopravu realizovat zákazník ve vlastní režii. V tomto případě zákazník nese odpovědnost za kompletnost a kvalitu nábytku od chvíle jeho vydání ze skladu.


Čl. 5. Montáž kuchyňského nábytku a kuchyňských spotřebičů

1. Zákazník je povinen připravit místnost pro montáž v souladu s technickými podmínkami montáže kuchyně.

2. Smlouva zahrnuje montáž kuchyňských spotřebičů firmou Made of Wood Group Mateusz Surmiak. Montáž kuchyňských spotřebičů od jiných dodavatelů lze provést za příplatek.

3. V rámci kuchyňských spotřebičů není prováděno napojení na vodovodní a kanalizační řád, síť elektrické energie, plynu nebo ventilační.

4. V případě změny rozměrů místnosti nebo umístění přípojek schválených v projektu zákazník nese odpovědnost za následky s tím spojené.

Čl. 6. Záruka

1.Na dodané kuchyňské spotřebiče se vztahuje záruka v souladu se záručními podmínkami výrobce spotřebičů, uvedenými na záručních listech spotřebičů.

Čl. 7. Technické poznámky

1.Místa spojení pracovních desek jsou obzvlášť citlivá na působení vody, proto se na těchto místech nemají nacházet zařízení, která vytvářejí vodní páru, jako jsou konvice, kávovary, fritovací přístroje apod.

2.Šuplíky a koše, cargo, magic-corner mají normovanou hodnotu zatížení uvedenou u každého druhu výrobcem, nedodržení těchto hodnot může mít za následek poškození posuvných mechanismů bez možnosti záruční opravy.

3.Při sjednání přírodních detailů, jako dřevo, dýha si výrobce vyhrazuje právo na vznik rozdílů ve zbarvení nebo rozložení letokruhů, které souvisí se specifikou těchto materiálů.


UMÍSTĚNÍ PŘÍPOJEK

Kupující je povinen za účelem montáže zpřístupnit prázdnou místnost s hotovými přípojkami, v souladu se schváleným projektem.

Podlaha a zdi:

Podlaha musí být plochá – vodorovná na celém povrchu určeném pro montáž kuchyňského nábytku;

Úhly mezi zdmi a podlahou musí být pravé (nebo jiné sjednané s projektantem);

Umístění nábytku podél nerovných zdí není možné;

Obkladačky mají být umístěny v meziprostoru od výšky min. 80cm od podlahy po výšku min. 140cm, v místě pracovní desky – po výšku 170cm;

Spodní okraj okenního parapetu musí být ve výšce min. 90cm od podlahy (nebo jiné sjednané s projektantem).

Síť elektrické energie:

Chladničky, mrazničky, mikrovlnné trouby, digestoře, trouby zabudované v bočních skříňkách, osvětlení zářivkami nebo halogenovými žárovkami jsou napojena na zásuvky 220V ; zásuvky mají být nad skříňkou se zařízením ve výšce min. 215cm;

Myčky nádobí, chladničky, chladničky s mrazničkou montované pod pracovní deskou jsou napájeny ze zásuvek 220V s nulovacím kolíkem, které jsou umístěny za skříňkami vedle skříňky se zařízením, ve středu skříňky ve výšce 60cm;

Pro vestavěné chladničky nebo chladničky s mrazničkou mají být instalovány zásuvky 220V s nulovacím kolíkem za tímto zařízením, do výšky 20cm od podlahy;

Trouba s plynovou deskou je napojena na zásuvku 220V s nulovacím kolíkem, umístěnou za skříňkou vedle skříňky s troubou, ve středu obrysu skříňky, ve výšce 50-60cm;

Trouba, chladnička v boční nízké skříňce jsou napájeny ze zásuvky 220V s nulovacím kolíkem, umístěné za skříňkou vedle skříňky se zařízením, ve středu obrysu skříňky ve výšce 50-60cm. Trouby, keramické desky (všechny) nemají vlastní kabely;

Příkon keramické desky je 7 kW, keramické desky s troubou 10 kW;

Zásuvky na zdech pod zavěšenými skříňkami mají být umístěny ve výšce 100-130cm.

Voda:

Přípojka studené a teplé vody pro nástěnnou baterii – ve výšce 110-115cm;

Přípojka studené a teplé vody pro baterii v pracovní desce – uzavírací ventily ve výšce 60cm, za skříňkou s dřezem;

Přípojka studené vody pro myčku nádobí: uzavírací ventil za skříňkou s dřezem ve výšce 60cm;

Odtok vody za skříňkou s dřezem ve výšce 25-40cm;

Přípojka studené vody pro myčku nádobí ve výšce např. 130cm: uzavírací ventil za skříňkou s dřezem má být v polovině výšky myčky, tedy 90cm;

Myčka nádobí má být umístěna ve vzdálenosti max. 2 m od odtoku;


Plyn:

Přívod plynu má být zaveden k zadnímu okraji plynové desky, platné předpisy dovolují použití pružných plynových přípojek, která mají schválení; ventil uzavírající přítok plynu nemůže být umístěn za troubou.

Ventilace:

Digestoř s recirkulací vzduchu – funguje bez napojení na ventilační cestu, výpary jsou pohlcovány skrze uhlíkový filtr;

Spodní okraj digestoře musí být ve výšce min. 70-75cm nad plynovou deskou a min. 55-65cm nad keramickou deskou;

Výstup napojený na odvětrací šachtu – vstup do odvětrací šachty musí být nad horním okrajem zavěšených skříněk, v ose výstupu nebo poblíž. Doporučuje se používání výstupů napojených na odvětrací šachtu, což zvyšuje výkonnost a spolehlivě chrání místnost před výpary z kuchyně.


V rámci objednávky projektu kuchyně obdržíte:


Návrh

Vizualizaci 3D - příplatek 600zł

Pohledy s rozmístěním funkcí, volně stojícího a vestavěného nábytku, kuchyňských spotřebičů a jejich vybavení v měřítku 1:20

Technické projekty

Projekt přestavby zdí a stropu 1:50 1:20

Umístění elektro bodů 1:20

Umístění vodovodních přípojek 1:20

Kuchyně - pohledy, zobrazení zdí 1:20

Výběr materiálů a barev


ODBORNÍ PORADCI

Naši poradci tvoří odborný tým, který Vám sdělí vyčerpávající informace a pomůže správně se rozhodnout...

DODÁNÍ AŽ DOMŮ

Naše nabídka zahrnuje dodání nábytku až do bytu nebo domu zákazníka a montáž na místě...

RYCHLÉ ODESLÁNÍ

Náš nábytek dodáváme na místo určení vlastními dopravními prostředky, v krátké době, s dodržením bezpečnosti zásilek...

BEZPEČNÉ PLATBY

Jednou ze zaručených způsobů platby za nábytek je platba při odběru, která je zárukou klidné a bezpečné transakce...

Naše stránky: borovicové skrine, łóżka drewniane, voskované psací stoly